Det nya Sovjetunionen skapas här och nu

Det vi idag bevittnar är något som kommer att sätta djupa spår i den svenska historien. 2000-talet blev början till slutet för Nordens tidigare,mest välmående land, Sverige. (I dag det mest otrygga, nedmonterade och mest U-landsliknande, bland grannländerna).
Steg för steg med fullt ”lagliga” eller ”ny lagliga” medel, har landets socialistiska-kommunistiska förrädarpartier, genom en hårresande ansvarslös massinvandring av MENA-folk, genomfört en total destruktion av den svenska rättsstaten.
Man har godtyckligt och utan svenska folkets godkännande, tillåtit enorma mängder folk från andra världsdelar, (med andra vanor, kultur, religion, levnadssätt, hedersbegrepp och moraltänk) att invadera vårt land.
De spillror som nu finns kvar, går knappast att rädda längre.
Folk som kanske skulle ha kunnat resa sig och protestera, har infantiliserats och hjärntvättats, så till den milda grad, att de inte ens märker, att dom blivit bestulna på sitt land.
Svenskarna har frånsagt sig allt ansvar för landets förfall och något civilkurage, verkar inte kunna uppbådas någonstans.
Så PK-etablissemanget, som de senaste decennierna format svenskarna och deras samhällsklimat, har haft en lätt match.
Förskolor och skolor har indoktrinerats och påverkats. Så för varje ungdomskull som lämnar skolorna, blir dom allt lättare att styra i kollektiv-socialistisk riktning. (Det nya Sovjetunionen skapas här och nu).
Så stackars arma folk med sin fårskocks-mentalitet.

BEKRÄFTAT: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna

Lasse Wikman Skrev detta den 7/10/18 i ett mail till riksdagen..!
Lasse finns på Facebook…!

En expeditionsministär är en tillfällig regering, i avvaktar på att en ny regering tillträder. En expeditionsregering sköter bara rutinärenden. Alltså, öppnar post och handlägger rutinärenden. Den tillfälliga regeringen ska alltid försöka undvika politiska förslag och beslut.

Nu har vi medborgare fått veta, att Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk och därmed öppna gränserna.
Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt. Samtidigt beläggs media med munkavle. Ingen negativ rapportering om invandringen ska få förekomma.

Justitiedepartementet säger att frågan om införlivning i svensk lagstiftning kan komma att diskuteras.
En expeditionsregering som tar sådana långtgående beslut, agerar långt över sina befogenheter.

En regering som aldrig informerar landets innevånare, är inte en demokratisk regering. Det är en diktatorisk regering.
Det är fruktansvärt att vi, landets befolkning, ständigt ska behöva gå med hjärtat i halsgropen, då tydligen en diktatur har införts i vårt land.

Beslut tas över våra huvuden, utan att ni i regeringen eller ni i riksdagen lyfter ett finger, för att protestera eller bemöta vansinnet med logik.

Ingen information går ut till folket, trots att det tydligt står i regeringsformen, att all makt utgår från folket.

Vi vet alla vartåt ni siktar. Det är den nya världsordningen som ni till varje pris ska införa.

Ni är en skam. Ni är inte värda att respekteras.
I USA har jakten på den djupa staten inletts. Den omänskliga och vedervärdiga organisation ni tydligen beundrar.

Snart kommer också räfsen att gå över den djupa statens lakejer även här i Sverige.

Domen över den svenska nationens förrädare kommer att bli hård.

Lasse Wikman