Det nya Sovjetunionen skapas här och nu

Det vi idag bevittnar är något som kommer att sätta djupa spår i den svenska historien. 2000-talet blev början till slutet för Nordens tidigare,mest välmående land, Sverige. (I dag det mest otrygga, nedmonterade och mest U-landsliknande, bland grannländerna).
Steg för steg med fullt ”lagliga” eller ”ny lagliga” medel, har landets socialistiska-kommunistiska förrädarpartier, genom en hårresande ansvarslös massinvandring av MENA-folk, genomfört en total destruktion av den svenska rättsstaten.
Man har godtyckligt och utan svenska folkets godkännande, tillåtit enorma mängder folk från andra världsdelar, (med andra vanor, kultur, religion, levnadssätt, hedersbegrepp och moraltänk) att invadera vårt land.
De spillror som nu finns kvar, går knappast att rädda längre.
Folk som kanske skulle ha kunnat resa sig och protestera, har infantiliserats och hjärntvättats, så till den milda grad, att de inte ens märker, att dom blivit bestulna på sitt land.
Svenskarna har frånsagt sig allt ansvar för landets förfall och något civilkurage, verkar inte kunna uppbådas någonstans.
Så PK-etablissemanget, som de senaste decennierna format svenskarna och deras samhällsklimat, har haft en lätt match.
Förskolor och skolor har indoktrinerats och påverkats. Så för varje ungdomskull som lämnar skolorna, blir dom allt lättare att styra i kollektiv-socialistisk riktning. (Det nya Sovjetunionen skapas här och nu).
Så stackars arma folk med sin fårskocks-mentalitet.