Om Miljöpartiet

Om Miljöpartiet

Miljöpartiet är ett av Sveriges åtta riksdagspartier. Partiet bildades 1981 av människor som ville sätta miljön främst i politiken. Idag har partiet ett brett program som omfattar alla samhällsområden, men med en grön och feministisk grundsyn.

Miljöpartiet vill skapa ett hållbart samhälle där vi tar hand om vår planet och varandra. Partiet vill minska utsläppen av växthusgaser, ställa om till förnybar energi, skydda naturen och den biologiska mångfalden, främja jämställdhet och mänskliga rättigheter, satsa på en jämlik och inkluderande skola och vård, och stärka demokratin och det civila samhället.

Miljöpartiet har varit med i regeringen sedan 2014 tillsammans med Socialdemokraterna. Partiet har då drivit igenom flera gröna reformer, som höjd klimatskatt på flyg, sänkt skatt på solceller och elcyklar, stängning av fyra kärnreaktorer, ökad satsning på kollektivtrafik och cykelvägar, och ett stopp för nyexploatering av uran.

Miljöpartiet har två språkrör istället för en partiledare. Det är ett sätt att visa att partiet värnar om jämställdhet och delat ledarskap. De nuvarande språkrören är Märta Stenevi och Per Bolund. Partiet har också en partisekreterare som ansvarar för den organisatoriska verksamheten. Det är Katrin Wissing.

Miljöpartiet har cirka 15 000 medlemmar runt om i landet. Partiet är organiserat i distrikt och lokalföreningar som bedriver politisk verksamhet på regional och lokal nivå. Partiet har också olika nätverk för olika intresseområden, som till exempel ungdomsnätverket Grön Ungdom och kvinnonätverket Gröna kvinnor.

Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse som finns i många länder runt om i världen. Partiet är medlem i Europeiska gröna partiet (EGP) och Global Greens (GG). Partiet har också samarbete med andra progressiva partier i Europa och världen.

Om du vill veta mer om Miljöpartiet kan du besöka deras hemsida www.mp.se eller följa dem på sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Du kan också engagera dig i partiet genom att bli medlem, gå med i en lokalförening eller nätverk, delta i aktiviteter eller kampanjer, eller skänka pengar till partiet.

Miljöpartiet är ett parti för dig som vill vara med och bygga ett grönare och mer rättvist Sverige.

Next Post

Om Centerpartiet

lör apr 15 , 2023
Om Centerpartiet: Ett liberalt och grönt parti för hela Sverige Centerpartiet är ett politiskt parti som vill se ett levande Sverige, både på landsbygden och i städerna. Partiet har sina rötter i bonderörelsen, men är idag ett parti för alla människor som värnar om frihet, jämställdhet och miljö. I den […]
Muharrem Demirok (C)

You May Like