Om Vänsterpartiet

Om Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är ett av de äldsta partierna i Sverige, med rötter i den socialistiska arbetarrörelsen och den kommunistiska världsrörelsen. Partiet har genomgått flera namnbyten och ideologiska förändringar under sin historia, och har idag en profil som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. I denna bloggpost ska vi titta närmare på vad Vänsterpartiet står för, vad de vill åstadkomma i politiken och hur de organiserar sig.

Vad vill Vänsterpartiet?

Vänsterpartiets vision är ett samhälle där alla människor har samma möjligheter och rättigheter, oavsett kön, klass, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Partiet vill minska klyftorna mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor och mellan stad och land. Partiet vill också bekämpa klimatkrisen och skapa en hållbar utveckling för människor och miljö.

Vänsterpartiet har fyra huvudfrågor som de driver i politiken:

– En stark välfärd som garanterar alla människor goda levnadsvillkor och trygghet. Det innebär bland annat att satsa på skolan, sjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten, samt att höja pensionerna och införa en sex timmars arbetsdag.
– En jämlik ekonomi som fördelar resurserna rättvist och solidariskt. Det innebär bland annat att beskatta kapitalinkomster hårdare, införa en miljonärsskatt, stoppa privatiseringar och vinster i välfärden samt stärka fackens makt.
– En feministisk politik som utmanar patriarkatet och främjar kvinnors rättigheter. Det innebär bland annat att bekämpa våldet mot kvinnor, stärka aborträtten, införa en jämställdhetslag och en jämställdhetsmyndighet samt öka kvinnors representation i politiken och näringslivet.
– En grön politik som tar ansvar för klimatet och miljön. Det innebär bland annat att ställa om till 100 procent förnybar energi, satsa på kollektivtrafik och cykelvägar, införa en flygskatt och ett köttfritt mål i offentlig sektor samt verka för global rättvisa och fred.

Hur är Vänsterpartiet organiserat?

Vänsterpartiet är ett demokratiskt parti som bygger på medlemmarnas engagemang och delaktighet. Partiet har cirka 24 000 medlemmar över hela landet, som är organiserade i lokala partiföreningar. Partiföreningarna väljer ombud till distriktsårsmötena, som i sin tur väljer ombud till partikongressen. Partikongressen är partiets högsta beslutande organ, som samlas vartannat år för att fastställa partiets politik och välja partistyrelse.

Partistyrelsen består av 17 ledamöter, varav en är partiledare och en är partisekreterare. Partiledaren är Nooshi Dadgostar sedan oktober 2020. Hon efterträdde Jonas Sjöstedt som hade lett partiet sedan 2012. Partisekreteraren är Aron Etzler sedan april 2016. Han ansvarar för partiets organisation och kommunikation.

Vänsterpartiet har 24 mandat i riksdagen efter valet 2022. Partiets gruppledare i riksdagen är Samuel Gonzalez Westling sedan oktober 2020. Han leder partiets arbete i riksdagen!

Nästa Inlägg

Om Moderaterna

lör apr 15 , 2023
Om Moderaterna: Ett liberalkonservativt parti som vill få ordning på Sverige Moderaterna är ett av Sveriges äldsta och största politiska partier. Partiet har sina rötter i den borgerliga rörelsen som växte fram i början av 1900-talet, och har sedan dess varit en drivande kraft för frihet, ansvar och framsteg i […]
Partiledare: Ulf Kristersson (M)

Du Kanske Gillar