Om Moderaterna

Om Moderaterna: Ett liberalkonservativt parti som vill få ordning på Sverige

Moderaterna är ett av Sveriges äldsta och största politiska partier. Partiet har sina rötter i den borgerliga rörelsen som växte fram i början av 1900-talet, och har sedan dess varit en drivande kraft för frihet, ansvar och framsteg i svensk politik. Moderaterna har varit med om att riva murar, stoppa förmynderi och avskaffa enpartistaten. Men partiet är också företagsamhetens parti, som vet att resurser måste skapas innan de kan fördelas, och att riktiga jobb kräver att någon vågar satsa och vill anställa.

Moderaternas ideologi är liberalkonservatism, vilket innebär att partiet utgår från individens okränkbara värde och frihet, men också från de gemenskaper som ger våra liv innehåll och som utgör grunden för samhällets pluralism och stabilitet. Moderaterna vill utveckla samhället så att det värnar den enskildes frihet, medborgarnas trygghet och vårt gemensamma intellektuella och materiella framåtskridande. Partiet bär också ett ansvar för miljö, biologisk mångfald och goda livsbetingelser för kommande generationer.

Moderaternas vision är ett fritt samhälle där människor kan förverkliga sina drömmar och potential, där alla har lika möjligheter och skyldigheter, och där staten är stark där den behövs men inte lägger sig i där den inte behövs. Moderaterna vill återupprätta kärnstatens auktoritet, vilket innebär att staten ska fokusera på sina grundläggande uppgifter som försvar, rättsväsende, infrastruktur och välfärd. Samtidigt vill partiet minska statens inblandning i människors privatliv, valfrihet och företagande.

Moderaternas partiledare sedan 2017 är Ulf Kristersson, som efter valet 2022 bildade en moderatledd regering tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Regeringen har som mål att få ordning på Sverige genom att bland annat bekämpa brottsligheten, minska bidragsberoendet, lösa energikrisen och stärka Sveriges position i världen.

Om du vill veta mer om Moderaterna och deras politik kan du besöka deras hemsida https://moderaterna.se/ eller följa dem på sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Du kan också bli medlem i partiet eller stödja dem på andra sätt genom att engagera dig lokalt eller nationellt.

Next Post

EU

ons apr 19 , 2023
Om EU EU är en förkortning för Europeiska unionen. Det är en organisation som består av 27 länder i Europa som har valt att samarbeta på olika sätt. EU bildades 1993 utifrån ett tidigare samarbete som kallades Europeiska gemenskaperna. Syftet med EU är att främja fred, demokrati, mänskliga rättigheter och […]

You May Like