Om EU EU är en förkortning för Europeiska unionen. Det är en organisation som består av 27 länder i Europa som har valt att samarbeta på olika sätt. EU bildades 1993 utifrån ett tidigare samarbete som kallades Europeiska gemenskaperna. Syftet med EU är att främja fred, demokrati, mänskliga rättigheter och […]