NATO Nato är en militärallians som bildades 1949 som en motvikt till Sovjetunionen och dess allierade. Nato har idag 30 medlemsländer och har som mål att försvara medlemmarnas territoriella integritet och gemensamma värden. Nato har också deltagit i flera militära insatser utanför sitt eget område, till exempel i Afghanistan, Libyen […]