Det nya Sovjetunionen skapas här och nu

Det vi idag bevittnar är något som kommer att sätta djupa spår i den svenska historien. 2000-talet blev början till slutet för Nordens tidigare,mest välmående land, Sverige. (I dag det mest otrygga, nedmonterade och mest U-landsliknande, bland grannländerna).
Steg för steg med fullt ”lagliga” eller ”ny lagliga” medel, har landets socialistiska-kommunistiska förrädarpartier, genom en hårresande ansvarslös massinvandring av MENA-folk, genomfört en total destruktion av den svenska rättsstaten.
Man har godtyckligt och utan svenska folkets godkännande, tillåtit enorma mängder folk från andra världsdelar, (med andra vanor, kultur, religion, levnadssätt, hedersbegrepp och moraltänk) att invadera vårt land.
De spillror som nu finns kvar, går knappast att rädda längre.
Folk som kanske skulle ha kunnat resa sig och protestera, har infantiliserats och hjärntvättats, så till den milda grad, att de inte ens märker, att dom blivit bestulna på sitt land.
Svenskarna har frånsagt sig allt ansvar för landets förfall och något civilkurage, verkar inte kunna uppbådas någonstans.
Så PK-etablissemanget, som de senaste decennierna format svenskarna och deras samhällsklimat, har haft en lätt match.
Förskolor och skolor har indoktrinerats och påverkats. Så för varje ungdomskull som lämnar skolorna, blir dom allt lättare att styra i kollektiv-socialistisk riktning. (Det nya Sovjetunionen skapas här och nu).
Så stackars arma folk med sin fårskocks-mentalitet.

BEKRÄFTAT: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna

Lasse Wikman Skrev detta den 7/10/18 i ett mail till riksdagen..!
Lasse finns på Facebook…!

En expeditionsministär är en tillfällig regering, i avvaktar på att en ny regering tillträder. En expeditionsregering sköter bara rutinärenden. Alltså, öppnar post och handlägger rutinärenden. Den tillfälliga regeringen ska alltid försöka undvika politiska förslag och beslut.

Nu har vi medborgare fått veta, att Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk och därmed öppna gränserna.
Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt. Samtidigt beläggs media med munkavle. Ingen negativ rapportering om invandringen ska få förekomma.

Justitiedepartementet säger att frågan om införlivning i svensk lagstiftning kan komma att diskuteras.
En expeditionsregering som tar sådana långtgående beslut, agerar långt över sina befogenheter.

En regering som aldrig informerar landets innevånare, är inte en demokratisk regering. Det är en diktatorisk regering.
Det är fruktansvärt att vi, landets befolkning, ständigt ska behöva gå med hjärtat i halsgropen, då tydligen en diktatur har införts i vårt land.

Beslut tas över våra huvuden, utan att ni i regeringen eller ni i riksdagen lyfter ett finger, för att protestera eller bemöta vansinnet med logik.

Ingen information går ut till folket, trots att det tydligt står i regeringsformen, att all makt utgår från folket.

Vi vet alla vartåt ni siktar. Det är den nya världsordningen som ni till varje pris ska införa.

Ni är en skam. Ni är inte värda att respekteras.
I USA har jakten på den djupa staten inletts. Den omänskliga och vedervärdiga organisation ni tydligen beundrar.

Snart kommer också räfsen att gå över den djupa statens lakejer även här i Sverige.

Domen över den svenska nationens förrädare kommer att bli hård.

Lasse Wikman

SOCIALDEMOKRATERNA & SANNINGEN: Barcelonaavtalet

SOCIALDEMOKRATERNA & SANNINGEN: Barcelonaavtalet

Har du undrat varför muslimer frivilligt flyttar till ett land med kristen historia, tradition och grundsyn när deras egen religion är så viktig att bevara? Har Du undrat varför muslimer i Sverige alltid får igenom sina krav även om det helt strider mot vår egen syn på kultur, jämställdhet eller går mot vår egen lagstiftning? Har du undrat varför majoriteten av alla hitkomna är muslimer när det är kristna som är världens mest förföljda folkgrupp? Har Du undrat varför islamiseringen bara ökar och breder ut sig över Sverige i allt snabbare takt? Varför vill inte politikerna stoppa det, varför vågar media inte skriva om det? Varför tycks makthavare plötsligt acceptera månggifte, barnäktenskap, eller könsseparation i tex skolbussar, simhallar och skolor? Varför har vi accepterat parallellsamhällen med shariapoliser, hedersförtryck, böneutrop och kvinnligt slöjtvång i vårt svenska samhälle? När ska islamiseringen av Sverige hejdas?
Svaret är: ALDRIG!
Islam har rätt att ta över Sverige! Varför? Svaret heter; BARCELONAAVTALET!

Barcelonaavtalet är ett avtal som den socialdemokratiska regeringen skrev på 28 november 1995 och ger muslimer och islam fritt utrymme att ta över Sverige från den svenska befolkningen! Enligt Barcelonaavtalet får inget i den svenska lagen försvåra eller förhindra muslimer att etablera sig i samhället utan att behöva göra avkall på islam, muslimska seder, dess kultur och tradition. Därför har heller aldrig muslimer blivit nekade något av alla sina muslimska krav i Sverige. Låter det för osannolikt för att vara sant? Öppna ögonen och se ifall du kan se motsatsen!

Först en kort bakgrund till Barcelonaavtalet:

Vid tre tillfällen mellan 1967–1973 angriper muslimska länder militärt Israel men förlorar. De muslimska oljeproducerande länderna (OPEC) enades om att istället använda olja som ett tvångsmedel och stänger oljeexporten till Europa. Oljekrisen blev ett faktum och Europa stod handfallet utan den nödvändiga oljan. De muslimska oljeproducerande länderna lovar öppna oljekranarna men på vissa villkor.

Dessa krav var bl.a:
• – Öppna upp Europa för fri invandring från muslimska världen.
• – Förbjuda lagar, regler och byråkrati som försvårar, förhindrar eller omöjliggör muslimska intressen eller muslimsk religionsutövning efter koranens lära.
• – Underlätta spridningen av islam i Europa.
• – Främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.

Argumenten för detta samarbete ansågs vara:

• – Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år vilket är nödvändigt för att upprätthålla den europeiska välfärden.
• – De demografiska kurvorna pekade nedåt, barnafödandet var lågt samtidigt som Europa behövde billig lågutbildad arbetskraft som de muslimska länderna kunde bistå med.

1995 kom det slutgiltiga Barcelonaavtalet som lade grundstenen för destruktionen av den europeiska civilisationen, för islams inflytande och dess framtida övertagande! Den explosionsartade islamiseringen av Sverige kunde därmed börja!

Lena Hjelm-Wallén (S), utrikesminister skrev under avtalet på uppdrag av den socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson. Därmed var dödsdomen för ett fortsatt tryggt folkhem med kristna seder, bruk, tradition och kultur påskriven och ett oåterkalligt faktum! Denna dag började islamiseringen av Sverige och idag kan vi se dess förödande konsekvenser överallt; beslöjade kvinnor i burka/ niqab, moskéer med böneutrop på arabiska, speciallagar och regler för tex arbetsklädsel, specialkost i skolor eller förtur på bostadsmarknaden eller på arbetsmarknaden. Inget får hindra eller stoppa muslimskt inflytande eller islamska intressen – Barcelonaavtalet!

Att så få idag har kunskap om Barcelonaavtalet är ingen tillfällighet. Barcelonaavtalet bör så långt som möjligt hållas hemlig och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kan förstås. Det finns fortfarande de som inte ens tror på Barcelonaavtalets existens och svamlar om ”konspirationsteorier”! Avtalet är desto mer känt i de muslimska länderna av helt naturliga skäl. Därför är det av yttersta vikt att alla vi andra sprider just denna kunskap och information om Barcelonaavtalet, tex genom dela denna artikel.

Sist i avtalet görs det klart det är viktigt att samarbeta med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och islamiseringen, där journalister har till uppgift att vilseleda befolkningen! Känns det igen?

Sverige har säkerligen genomfört 99% av alla direktiv och vi har tillmötesgått alla krav på moskéer, böneutrop, imamutbildningar, religiösa friskolor, muslimsk kost etc. Media har rapporterat mer positivt om Palestina och mer negativt om Israel. Man har tigit om de laglösa parallellsamhällen med sin skenande kriminalitet och de systematiska gruppvåldtäkterna i invandringens spår. Även helt förkastliga och omoraliska seder såsom barnäktenskap, månggifte, kvinnoförnedrande slöjtvång, halalslaktat kött i skolor, könsseparering etc. är nu i en process där detta succesivt ska normaliseras in i vårt svenska samhälle.
Ett exempel; när socialstyrelsen gav ut informationsbroschyren ”Information till dig som är gift med ett barn” till alla pedofiler byttes ordet ”olagligt” ut mot ”olämpligt”. Omslaget pryddes dessutom av en glad flicka i slöja! Barnäktenskap som var helt otänkbart i det trygga folkhemmet är idag i en normaliseringsprocess och imorgon är det en helt naturlig del av vårt svenska samhälle! Samma sak kommer hända med hederskulturen, sharialagar och månggifte. (Annie Lööfs Centerparti har redan haft uppe månggifte som förslag i sitt parti!) Sverige är idag Västeuropas snabbat islamiserade land. Varför? Barcelonaavtalet!

Låt oss titta på ett annat exempel: I Växjö fick muslimer på rekordtid igenom krav på böneutrop. De myndigheter som normalt ska behandla dylika ärenden skickade över beslutet till polisen (?) som BARA fokuserade på ljudvolymen, inget annat! Ingen myndighet behandlade alltså lämpligheten att man på arabiska skriker ut religiös propaganda över en svensk stad på hela 110 dB!
(110 dB är maxgränsen vid Sweden Rock Festival där världens största hårdrocksband spelar en gång om året!)
Säg några andra organisationer som får förmedla hat, antisemitism och rasism och ändå ges tillåtelse att förmedla budskapet via högtalare varje vecka på ett främmande språk över en svensk stad med samma ljudvolym som världens största hårdrocksband? Pga. denna beslutsprocess kunde inga direkta (eller korrekta!) överklagande göras. De få överklaganden som kom avslogs direkt! Lägg där till Regeringsformen kap 2 och Europakonventionen så får religion inte påtvingas andra människor, detta gäller också på offentlig plats. Med böneutrop tvingas människor på offentlig plats och t.o.m. i sina hem att åhöra ett religiöst budskap. Det hör varken moraliskt eller juridiskt hemma i ett sekulärt samhälle. Polisen godkände alltså något olagligt och tittade bara på ljudvolymen!
Varför? Barcelonaavtalet!

(Samma vecka godkännandet kom krävde muslimska församlingen att ALLA moskéer i Sverige ska ha samma rättighet till böneutrop! Lillfingret och handen…)

Imamutbildning är ett annat exempel på hur EU i nära samarbete med arabländerna arbetar för att islamisera Europa. Sverige fick sin första statligt finansierade imamutbildning 2016. Nyligen sa en ”svensk” imam att alla svenskar som inte följer islam måste mördas! Vi svenskar ska alltså leva under ett ständigt dödshot av våra insläppta nyanlända just för att vi är svenskar om vi inte konverterar till islam! Media tystade naturligtvis ner uttalandet, inget negativt om islam får skrivas! – Barcelonaavtalet!

I Tyskland har mer än 400 kyrkor stängts sedan 1990. Under samma period har mer än 200 moskéer, inklusive 40 mega moskéer, vardera rymmer mer än 1000 personer, byggts. Vidare finns 2600 bönehallar och 128 moskéer under konstruktion. Kristendomen fasas ut och media har avslöjat hur kristna symboler avlägsnas från kyrkor och begravningsplatser för att inte förolämpa muslimer.

England har sedan 2010 haft över 1800 syraattacker, en attack varannan dag! Detta gör England till syraattack-huvudstaden i världen, ungefär så som Sverige blivit Europas våldtäkts-nation per capita. Detta ignorerats så klart av media som inte längre skriver att en kvinna varannan dag får sitt ansikte vanställt pga. islam.

Vid terrorattacker vägrar media avslöja när förövaren skrikit ”Allahu Akbar” (Allah/Gud är störst) för att inte avslöja att det är en muslim, tex när en man knivattackerades i Gävle, när två mördades i Åbo, de senaste attackerna i Marseille, Paris och Manchester eller när en kvinna nyligen ”av okänd” anledning knivattackerades i Falköping.
”Motivet till händelsen är ännu oklart” brukar det då heta i nyhetsrapporteringen! Känns det igen? Vid terrorattacker är plötsligt den muslimska religionen oviktig enligt media, trots att det är just det muslimska hatet mot kristna och judar som är motivet till terrorattackerna!

År 1990 fanns det 5 miljoner muslimer i Europa. 2010 var siffran 40 miljoner. Prognoserna pekar på 100 miljoner muslimer innan 2050. A-media har tidigare skrivit om invandring- och befolkningstillväxten i vårt land och dokumenterat att omkring år 2050–2060 kommer muslimer att vara i majoritet i Sverige med nuvarande massinvandring/ barnafödande. Vad gör vi då? Hur gör vi svenskar när vi är i evig minoritet? (Bl.a Annie Lööf vill se 30-40 miljoner fler invandrare till Sverige!)

Vad vi ser är en etnisk rensning av befolkningen i Sverige. I Sverige har andelen muslimer ökat från <1% (1970) till dagens >16% och är den folkgrupp som ökar snabbast. Sverige hade länge 8 miljoner invånare men växte på rekordkort tid plötsligt till 10 miljoner! Majoriteten – över 80% – av denna ökning var muslimer, detta trots att kristna idag är världens mest förföljda folkgrupp. Vi räddar alltså inte våra egna, vi tar hellre hand om de som vill mörda oss för vår kristna grundsyn, såsom IS-återvändare och radikaliserade imamer! Allt detta sanktionerat av Socialdemokraterna – Barcelonaavtalet!

Muslimer är tilldelade speciella privilegier att predika hat på våra gator, militäriska protester, bränder, misshandel, mord, lemlästade djur och våldtäkt på kvinnor och barn och de kan i allmänhet göra vad de vill utan att någon får tala klarspråk eller stå upp mot vad som händer. De som gör det blir omedelbart utpekade som rasister, nazister och islamofober. Barcelonaavtalet är ett folkmord på Europa, vår kultur är vårt arv, våra traditioner och värderingar!

Den frihet som gör Europa så fantastisk är under hot. Kvinnors rättigheter, skydd av barn, rättigheter för homosexuella riskerar nu att falla inför den tryckande hatiska och intoleranta ideologin Islam. Vi vet redan hur undervisning av muslimer framskrider med intolerans, hat, förtryck, sexism och homofobi som undervisas i religiösa friskolor och moskéer. Antalet kvinnor som går runt i burka och hijabs har exploderat och hela stadsdelar är nu nästan helt muslimska. Snart ser vi hela städer i samma skick tack vare Barcelonaavtalet!

Sverige kommer att vara övervägande islamiskt inom minst två generationer. Östländerna däremot kämpar tillbaka och vägrar att massimportera ideologin som aldrig kommer att leva i fred med andra kulturer, vi vet att det aldrig kommer att finnas fred eller att Islam kommer samexistera med någon annan kultur eftersom historien har visat det. Ungern är idag ett land som vägrar ta in mer invandrande muslimer och direkt hotar nu EU dra hela landet inför Europadomstolen då de inte följer sin del av Barcelonaavtalet!

I korthet kan vi väl säga att det paradis vi levde i, som byggts upp under de senaste 1000 åren, kommer på sikt att förvandlas pga. Barcelonaavtalet till ett land med islamisk sharialag som lägger grunden för stening av kvinnor, pedofili, bestialisk slakt av djur, lögn och svek, mord på homosexuella, judar och kristna och ett antal andra grymma saker vår befolkning kommer att behöva se när islam kommer i majoritet. De barn som föds i dagens Sverige kommer dö i en islamsk stat.

Detta kommer ske under vår levnadstid, men det är våra barn och barnbarn som får det allra värst och de kommer ALDRIG förlåta socialdemokraternas svek mot Sverige och dess folk! Våra barn kommer en dag se sina barnbarn traska iväg till koranskolan iklädda slöjor. Var det detta svenska folkhem Du ville bygga till dina efterlevande? Var det detta trygga svenska folkhem Olof Palme talade så varmt om?

Att rösta på socialdemokraterna som lade grunden till Svea Rikes förfall och dess folk är inget annat än rent landsförräderi! Den 28 november 1995 sålde socialdemokraterna konungariket Sverige till muslimerna. Detta får aldrig glömmas! Att rösta på Löfvens Socialdemokrater är därför att godkänna och acceptera Barcelonaavtalet! Tänk på det den 9 september!

 

Rasbiologi och Tvångssteriliseringar

Från Politisk Konsekvensanalys FB

Något som talas tyst om bland representanter inom 7-klövern!

Men ändå fram till 1970-talet tvångssteriliserades många i Sverige!
………………………………………….
Rasbiologi och tvångssteriliseringar
16/6 -2010

Ett av de mörkaste kapitlen i Sveriges moderna historia är tvångssteriliseringarna av tiotusentals kvinnor och män från 1930- till 1970-talen.

*
Och en av de otrevligaste delarna av biologins och genforskningens historia är den rashygieniska rörelse som inte bara drev fram dessa tvångssteriliseringar, utan också utgjorde den idémässiga grunden för förintelsen.

*
De händelserna är för allvarliga och för viktiga för att deras historia i förvanskad form ska användas som slagträ i den politiska debatten. Något som blivit rätt vanligt efter några uppmärksammade artiklar i DN år 1999, med en synnerligen vinklad framställning av historien.

*
Vill vi förstå vad som hände och varför bör vi istället gå tillbaka till den journalist som ytterligare tio år tidigare grävde fram det hela: Bosse Lindquist gjorde 1990 en lysande radiodokumentär om saken.

*
Sedan gav han ut boken ”Förädlade svenskar”, som jag rekommenderar som läsning för alla som vill försöka skaffa sig en djupare förståelse för de mekanismer som gjorde dessa hemskheter möjliga.

**********

Så här ser historien ut:

1910-tal
Den vita rasens överlägsenhet anses självklar. Genetiken har blivit en vetenskap ”på modet” och forskare övertygar sig utan egentliga data för att de flesta egenskaper är ärftliga. Till exempel sinnesslöhet och asocialitet.
.
Många genetiker och antropologer oroar sig därför för att den vita rasens arvsmassa är på väg att degenerera genom att blandas ut med sinnesslöa, asociala, judiska etc gener.
.
Forskare över hela världen startar en kampanj för att få beslutsfattare att komma till insikt om och åtgärda problemen. Man talar om en eugenisk, rashygienisk rörelse.

**

1915
Svenska riksdagen förbjuder giftermål för sinnesslöa och sinnessjuka, med det uttalade syftet att deras gener inte ska spridas vidare i folkstammen.

**

1921
Sveriges riksdag beslutar att inrätta Statens institut för rasbiologi, efter en motion från bland andra högermannen Arvid Lindman, liberalerna Jacob Pettersson, Raoul Hamilton och Knut Kjellberg, bonderörelsens Nils Wohlin och socialdemokraterna Hjalmar Branting, Wilhelm Björck och Alfred Petren.
.
Förslaget har skriftligt stöd från medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och backas upp av en rad ledande medicinska forskare vid Karolinska Institutet samt en av världens vid den tiden mest respekterade genetiker, Herman Nilsson-Ehle i Lund.
.
I debatten yttrar den liberale riksdagsmannen Johan Jönsson i Revinge:
.
nationen som sådan har både rättighet och skyldighet att skydda sig mot fortplantning av … släkter och … individer som från början är predestinerade för fängelser, dårhus och idiotanstalter.

**
1923
De tyska professorerna Bauer, Fischer och Lenz ger ut boken ”Ärftlighet och Rashygien”. Den läses med förtjusning av Adolf Hitler under hans fängelsevistelse samma år, och professorernas tankar införlivas i den politiska programskrift ”Mein Kampf” han då författar.

**
1924
USA antar världens första lag om tvångssterilisering. Samma år håller professor Fischer en offentlig gästföreläsning i Uppsala vid ett besök hos sina svenska kollegor på statens rasbiologiska institut.

**
1925
I Sverige ges utges ”Social handbok” för socialarbetare. I ett av inledande kapitel skriver professorn i anatomi Johan Wilhelm Hultkranz:

Principen är i själva verket ytterligt enkel. Om vi blott kunna åstadkomma, att de individer, som av naturen äro utrustade med goda anlag, lämna ett större och de med sämre anlag utrustade lämna ett mindre tillskott till nästa generation, så är det tydligt, att den nya generationen i genomsnitt kommer att bli bättre rustad än föräldragenerationen var. …
… (personer som är) … behäftade med svårare själsdefekter såsom idioti, brottsliga anlag mm utgöra inte bara en olycka för samhället utan också – försåvitt deras lyten äro ärftliga – en allvarlig fara för rasen.

*
Så vad ska man göra? Hultkrantz ser två alternativ: Livslång internering eller sterilisering.

Han lutar åt det senare då:

Erfarenheter från andra länder visa också, att många personer själva utan tvekan lämna sitt medgivande till operationen, om denna ställes som villkor för återgivande av friheten eller för att ingå äktenskap … för övrigt får ”humaniteten” mot de nu levande aldrig drivas så långt, att den blir en grymhet mot de generationer som komma.

**
1933
I Tyskland deklarerar professor Fischer stolt att ”vår rashygieniska rörelse existerat mycket längre än nazistpartiet”.

Samma år införs tvångssterilisering för personer med psykiska och fysiska defekter.

Över 375 000 tvångssteriliseringar kommer att utföras på dessa grunder. Professor Fischer förklarar:

Det är en särskild och sällsynt lycka för en i sig själv teoretisk forskning att få verka i en tid då den allmänna världsåskådningen möter den med positivt erkännande, ja då dess praktiska resultat till och med omedelbart välkomnas som underlag för statliga ingripanden.

**
1933
En i stort sett enig svensk riksdag beslutar tillsätta en utredning om tvångssterilisering.

**
1934
En i stort sett enig riksdag fattar beslut om tvångssterilisering. Samma år utkommer makarna Myrdals bok ”Kris i befolkningsfrågan”.

**
1939
Då kriget leder till brist på läkare övergår tyska myndigheter från att sterilisera handikappade och psykiskt sjuka till att ”efter noggrann undersökning av deras sjukdomstillstånd bevilja dem nådedöden”.
.
Under de sex år som kommer dödas på dessa grunder över 200 000 personer. De tekniska erfarenheterna från detta arbete tas sedan till vara när turen är kommen till zigenare och judar.

**
1941
Den storskaliga förintelsen av judar och zigenare tar sin början i de områden Tyskland kontrollerar.

**
1941
Den svenska lagen om tvångssterilisering ändras och skärps, efter förslag från samlingsregeringen (foto). Endast en kommunistisk riksdagsledamot argumenterar emot.

*
Möjligheterna till tvång ökar, liksom situationerna när sterilisering kan användas:

• eugenisk indikation (även benämnd arvs/rashygienisk), då det kunde antas att en person genom arvsanlag på avkomlingar kunde överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet, svårartad sjukdom eller lyte av annat slag.

• social indikation, då personen ansågs vara ”uppenbart olämplig” att handha vårdnaden om barn på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten eller på grund av asocialt levnadssätt.

• medicinsk indikation då personen ansågs lida av sjukdom, kroppsfel eller annan ”svaghet” kunde hon steriliseras för att förebygga ett havandeskap som skulle medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa.

*
De rashygieniska inslagen tonas här ner och ersätts av tankar om samhällsnytta och sociala problem. Och man kan se en ansats till en av de tankar som senare använts för att försvara abort: barnets rätt att välkommet födas till en fungerande social miljö.

**
1945
Andra världskriget tar slut.

**
1947-48
Antalet svenska steriliseringar når sin topp – flera tusen per år. De flesta sker på eugeniska indikationer, och drabbar främst fattiga unga kvinnor som misstänks ha haft ett utsvävande sexliv.

**
1970
Medicinalrådet vid socialstyrelsen Karl Grunewald rapporterar en undersökning av alla steriliseringar under 1965, och menar att bara en minoritet verkligen varit psykiskt utvecklingsstörda. Ingen reaktion.

**
1974
En kommitté tillsätts för att granska steriliseringslagen och dess tillämpning.

**
1976
Lagen om tvångssterilisering ersätts med en lag om frivillig sterilisering.
(Tidslinjen är skapad genom parallelläsning av Lindquists bok och Georg Kleins essä Ultima Thule, publicerad i Ateisten och den heliga staden.)

*****************

Några reflektioner

Det finns skäl att fundera ordentligt över hur detta kunde hända.
.
Vi som sitter nu med facit i hand tycker det hela var förfärligt. Uppenbarligen tyckte många då motsatsen. De var starkt engagerade, för att lösa vad de uppfattade som allvarliga problem: Folkstammens hotande degenerering och sammanbrott.
.
De fruktansvärda sociala problem som mötte fattiga ogifta kvinnor med många barn, och den framtid dessa barn sedan erfarenhetsmässigt gick till mötes. När en intervju var över vädjade Karl Grunewald (som mer än någon annan har äran för att det hela till slut avslutades) till Bosse Lindquist:
.
Skriv om hur fattigt Sverige var ännu på 1930-talet. Det är ofattbart idag. Barn och föräldrar kunde ha det mycket svårt. Det glömmer många.
.
Jag tror man kan komma en viktig orsak på spåren om man lyfter blicken över Sveriges gränser, och ser att en del länder gjorde som Sverige, andra gjorde det inte. Och i varje land fanns ganska stor uppslutning om det egna landets linje.
.
Vi har alla – i högre eller mindre grad – en medfödd tendens till konformism, att vilja anpassa oss till gruppen. De flesta av oss känner oss trygga när andra håller med oss, och blir osäkra om vi sitter ensamma med vår åsikt.
.
Psykologiska experiment visar att de allra flesta av oss anpassar oss till gruppens åsikt, även när det är helt uppenbart för våra sinnen att gruppen har fel.
.
Så när hela det politiska etablissemanget och den medicinska forskareliten liksom läkarkåren som med en röst säger att vi måste göra detta, då blir det till slut mycket svårt för den som kanske från början haft andra tankar att stå fast vid dem. Både utåt, och inne i sig själv.
.
Detta är inte en enkel historia om de goda mot de onda. Ty ingenstans hittar vi några som stod upp för de fattiga och utsatta individernas frihet när samhällseliten ville att de skulle offra sin fortplantningsförmåga på folkstammens och framåtskridandets altare.
.
Det här är istället den mycket svårare historien om hur möjligheten att göra fel och ont ligger latent inne i de flesta av oss. Därför ger den inga enkla lärdomar om vilka politiska rörelser som är goda eller onda.
.
Den lär oss istället något om vilket ansvar var och en av oss har för att tänka själva, ta ställning själva och inte lita på att alla andra runtomkring har rätt.

**
Tillägg 21 juni: Lyssna gärna på Bossa Lindquists radiodokumentär Förädlade Svenskar här!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

**************
De olönsamma skars bort.

Genom tvångssterilisering kunde folkhemmet minimera antalet bidragstagare, skriver Maciej Zaremba

Publicerad 1997-08-21

https://www.dn.se/…/de-olonsamma-skars-bort-genom-tvangsst…/

https://www.dn.se/…/de-olonsamma-skars-bort-genom-tvangsst…/

*******************
Steriliseringspolitiken i Sverige

Riksdagen antog en steriliseringslag som fanns i Sverige i drygt 40 år, 1934-1976. Med stöd av den lagen steriliserades 63 000 personer, varav ungefär hälften av ingreppen uppskattas ha skett mot personens vilja. Det finns mycket som tyder på att den romska gruppen ”resande” var särskilt utsatt för sterilisering.

https://www.so-rummet.se/…/steriliseringspolitiken-i-sverige

**********************
Regeringens skrivelse 2000/01:73

Redogörelse för steriliseringsfrågan i Sverige Skr.
åren 1935 – 1975 och regeringens åtgärder 2000/01:73
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2001
Lena Hjelm-Wallén
Lars Engqvist
(Socialdepartementet)

https://www.riksdagen.se/…/redogorelse-for-steriliseri…/html

********************
Tvångssteriliseringarna i det svenska folkhemmet
https://www.youtube.com/watch?v=gFZSMxocINI