Centerpartiet i EU


Centerpartiet i EU: En grön och liberal röst för Sverige

Centerpartiet är ett av de mest EU-vänliga partierna i Sverige. Vi tror på ett starkt och samarbetsvilligt Europa som kan möta de gemensamma utmaningarna vi står inför. Vi vill att EU ska vara en drivkraft för grön omställning, frihandel, demokrati och mänskliga rättigheter.

I Europaparlamentet ingår Centerpartiet i gruppen Renew Europe, som är den tredje största gruppen med 98 ledamöter från 22 länder. Renew Europe är en grön och liberal grupp som arbetar för att reformera och förnya EU. Vi vill att EU ska fokusera på de frågor där vi kan göra skillnad tillsammans, som klimatet, migrationen, den digitala inre marknaden och utrikespolitiken. Vi vill också att EU ska vara mer öppet, transparent och demokratiskt.

Centerpartiet har tre ledamöter i Europaparlamentet: Fredrick Federley, Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner. De sitter i olika utskott och delegationer där de företräder Centerpartiets politik och värderingar. Här är några exempel på vad de har arbetat med under den senaste mandatperioden:

– Fredrick Federley är vice ordförande i utskottet för industri, forskning och energi (ITRE) och ansvarig för Centerpartiets klimat- och energipolitik i EU. Han har varit en nyckelperson i förhandlingarna om EU:s klimatlag, som fastställer målet att EU ska vara klimatneutralt till 2050. Han har också drivit på för att öka EU:s satsningar på forskning och innovation, särskilt inom gröna teknologier.

– Abir Al-Sahlani är ledamot i utskottet för utveckling (DEVE) och delegationen för förbindelserna med Irak. Hon är engagerad i frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet i världen. Hon har bland annat arbetat för att stärka EU:s stöd till kvinnorättsaktivister, civilsamhället och oppositionen i Belarus, samt för att öka EU:s humanitära bistånd till flyktingar och internflyktingar i Irak.

– Emma Wiesner är ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN) och delegationen för förbindelserna med USA. Hon är intresserad av frågor som rör hållbar mobilitet, digitalisering och transatlantiska relationer. Hon har bland annat arbetat för att främja gröna transporter, som cykling, kollektivtrafik och järnväg, samt för att underlätta resandet inom EU genom ett gemensamt digitalt covid-certifikat.

Centerpartiet i EU är en grön och liberal röst för Sverige. Vi vill vara med och forma ett Europa som är öppet, modernt och framåtsträvande. Vi vill att EU ska vara en partner för fred, frihet och framsteg i världen. Om du vill veta mer om vårt arbete i EU, besök vår hemsida www.centerpartiet.se/eu eller följ oss på sociala medier.