Kristdemokraterna i EU


Kristdemokraterna i EU: En stark röst för familjen, friheten och framtiden

Kristdemokraterna är ett parti som värnar om människans värdighet, ansvar och gemenskap. Vi tror på ett Europa som bygger på kristna värderingar och respekterar nationell suveränitet. Vi vill att EU ska vara en union som främjar fred, demokrati och mänskliga rättigheter, men också en union som är effektiv, ansvarsfull och nära medborgarna.

I Europaparlamentet är Kristdemokraterna en del av Europeiska folkpartiets grupp (EPP), den största och mest inflytelserika partigruppen. EPP består av kristdemokratiska och konservativa partier från hela Europa, som delar en gemensam vision om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Europa.

Kristdemokraterna är representerat i Europaparlamentet med två ledamöter: Sara Skyttedal och David Lega. De arbetar aktivt i olika utskott och delegationer för att föra fram Kristdemokraternas politik på EU-nivå. Sara Skyttedal är bland annat ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE), där hon driver frågor om migration, asyl, terrorismbekämpning och mänskliga rättigheter. David Lega är bland annat ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL), där han driver frågor om arbetsmarknad, social trygghet, funktionshinder och barns rättigheter.

Kristdemokraterna har tre huvudfrågor som de prioriterar i EU: familjen, friheten och framtiden.

Familjen är grunden för samhället och den viktigaste gemenskapen för människan. Kristdemokraterna vill stärka familjens ställning i EU genom att bland annat:

– Införa ett familjeperspektiv i all EU-lagstiftning och politik
– Främja ett familjevänligt arbetsliv som ger möjlighet till balans mellan arbete och fritid
– Stödja familjer med barn genom att satsa på barnomsorg, utbildning och barnbidrag
– Bekämpa barnfattigdom, barnäktenskap och alla former av våld mot barn
– Skydda äldre och anhörigvårdare genom att satsa på äldreomsorg, pensioner och vårdledighet

Friheten är en grundläggande mänsklig rättighet som måste värnas i EU. Kristdemokraterna vill försvara friheten i EU genom att bland annat:

– Stå upp för demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter i alla EU-länder
– Bekämpa extremism, terrorism och organiserad brottslighet som hotar friheten
– Värna om religionsfrihet, yttrandefrihet och mediefrihet som grundpelare för ett fritt samhälle
– Främja ett socialt ansvarstagande näringsliv som bidrar till tillväxt, innovation och jobb
– Stödja ett fritt val av vårdgivare och skolor som ger människor möjlighet att välja det bästa för sig själva

Framtiden är det vi lämnar över till nästa generation. Kristdemokraterna vill forma framtiden i EU genom att bland annat:

– Ta ansvar för klimatet och miljön genom att satsa på grön omställning.