Liberalerna i EU


Liberalerna i EU: Varför vi behöver ett starkare och mer demokratiskt Europa

I dagens globaliserade värld står vi inför många utmaningar som kräver gemensamma lösningar. Klimatförändringar, migration, terrorism, cyberhot och ekonomisk konkurrens är några exempel på frågor som inte kan hanteras av enskilda länder. Därför behöver vi ett starkare och mer demokratiskt Europa som kan försvara våra gemensamma värderingar och intressen.

Liberalerna är Sveriges mest europavänliga parti. Vi har en långsiktig vision om ett federalt Europa där medborgarna har större inflytande över de beslut som fattas på EU-nivå. Vi vill att EU ska vara en union av frihet, rättvisa och solidaritet som bygger på respekt för mänskliga rättigheter, rättsstaten och marknadsekonomi.

Vi vill att EU ska vara en drivkraft för fred, demokrati och välstånd i vår egen region och i världen. Vi vill att EU ska vara en ledande aktör i kampen mot klimatkrisen och för en grön omställning av vår ekonomi. Vi vill att EU ska vara en förebild för internationellt samarbete och multilateralism i en tid av ökad protektionism och nationalism.

Vi vill också att Sverige ska ta en mer aktiv och konstruktiv roll i EU-samarbetet. Vi vill att Sverige ska ansluta sig till euron, till ett gemensamt EU-försvar och till ett europeiskt FBI. Vi vill att Sverige ska bidra till att utveckla den inre marknaden, den digitala agendan och den sociala dimensionen av EU. Vi vill att Sverige ska vara en pådrivande kraft för att utvidga EU till nya medlemsländer som delar våra värderingar.

Liberalerna i EU arbetar för att förverkliga dessa mål tillsammans med våra liberala vänner i Europaparlamentet och i andra EU-institutioner. Vi är en del av den liberala partigruppen Renew Europe som är den tredje största politiska kraften i parlamentet. Vi har inflytande över lagstiftning, budget och utnämningar som påverkar vår framtid.

Vi tror på Europa och vi tror på Sverige i Europa. Vi vill bygga ett starkare och mer demokratiskt Europa tillsammans med dig. Vill du vara med? Besök vår hemsida www.liberalerna.se/eu för att läsa mer om vår politik, våra kandidater och våra aktiviteter. Du kan också följa oss på sociala medier eller kontakta oss direkt. Vi ser fram emot att höra från dig!