Liberalernas historia

Liberalernas historia: Från frisinnade till regeringsparti

Liberalismen är en politisk ideologi som värnar om individens frihet och rättigheter. Liberalismen uppstod som en protest mot det gamla privilegiesamhället där kungen, kyrkan och adeln hade makten över folket. Liberalerna kämpade för att införa demokrati, yttrandefrihet, näringsfrihet och jämlikhet mellan människor.

I Sverige har det funnits flera liberala partier genom historien. Det första var Liberala samlingspartiet som bildades år 1900 av liberaler från båda kamrarna i riksdagen. Det andra var Frisinnade landsföreningen som bildades år 1902 av liberaler som var emot ett förbud mot alkohol. Dessa två partier slogs ihop år 1934 och bildade Folkpartiet, som är Liberalernas föregångare.

Folkpartiet var ett av de ledande partierna i den svenska reformpolitiken under 1900-talet. Partiet drev igenom flera viktiga förändringar som gynnade folket, till exempel:

– Allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor år 1918-1921.
– Införandet av den obligatoriska folkskolan år 1842.
– Avskaffandet av dödsstraffet år 1921.
– Införandet av socialförsäkringar som pensioner, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring på 1930- och 40-talen.
– Införandet av steriliseringslagen år 1934 som gav möjlighet att sterilisera personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. (Denna lag kritiserades senare för att ha missbrukats och kränkt människors rättigheter.)
– Införandet av fri abort år 1975.
– Införandet av samkönade äktenskap år 2009.

Folkpartiet bytte namn till Folkpartiet Liberalerna år 1990 för att tydliggöra sin ideologiska profil. År 2015 bytte partiet namn igen till Liberalerna, helt enkelt för att det var det de var.

Liberalerna har varit med i flera regeringar under sin historia, både med Socialdemokraterna och med andra borgerliga partier. Sedan valet 2022 är Liberalerna ett av de tre regeringspartierna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Partiledare är Johan Pehrson som tog över efter Nyamko Sabuni i april 2022.

Liberalerna har fyra huvudfrågor som de driver i sin politik:

– Utbildning: Liberalerna vill satsa på skolan och höja kvaliteten och kunskapsnivån. De vill bland annat införa lärarlegitimation, betyg från årskurs fyra, nationella prov i alla ämnen och mer resurser till skolor i utsatta områden.
– Jämställdhet: Liberalerna vill bekämpa alla former av diskriminering och våld mot kvinnor. De vill bland annat införa en samtyckeslag, skärpa straffen för sexualbrott, stärka kvinnors ekonomiska oberoende och öka jämställdheten i arbetslivet.
– Integration och invandring: Liberalerna vill ha en generös men ordnad invandringspolitik som bygger på asylrätt, arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring. De vill också förbättra integrationen av nyanlända genom språkkrav, snabbare etablering på arbetsmarknaden och stöd till civilsamhället.