Socialdemokraterna i EU


Socialdemokraterna i EU är en del av det europeiska socialdemokratiska partiet (PES), som är det näst största partiet i Europaparlamentet. Socialdemokraterna i EU arbetar för ett grönt, jämställt och socialt Europa som kan möta de stora utmaningarna som klimatförändringar, energikris, migration och säkerhet.

I detta blogginlägg vill vi berätta om några av de frågor som vi driver i Europaparlamentet och hur vi vill påverka EU:s politik för att skapa ett bättre Europa för alla.

En av våra prioriterade frågor är att bekämpa energifattigdomen och sänka energipriserna för konsumenterna. Vi har därför röstat för ett initiativ som heter RepowerEU, som syftar till att öka energiproduktionen i EU och minska beroendet av importerad gas och el. Genom att investera i förnybar energi, energieffektivisering och smarta nät kan vi skapa fler jobb, minska utsläppen och stärka vår energisäkerhet.

En annan viktig fråga för oss är att stärka den sociala dimensionen i EU och se till att alla får ta del av tillväxten och utvecklingen. Vi har därför stöttat den sociala pelaren, som är ett ramverk för att främja rättvisa arbetsvillkor, social trygghet och jämställdhet i EU. Vi vill också att EU ska införa en minimilön på minst 60 procent av medianlönen i varje medlemsland, så att ingen ska behöva leva i fattigdom trots att de arbetar.

En tredje prioriterad fråga för oss är att driva på för en ambitiös klimat- och miljöpolitik i EU och globalt. Vi har därför varit med och antagit EU:s klimatlag, som fastställer målet att EU ska vara klimatneutralt senast 2050 och minska utsläppen med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990. Vi har också krävt att EU ska ta en ledarroll i världen när det gäller att uppfylla Parisavtalet och stödja utvecklingsländerna i deras klimatomställning.

Detta är bara några exempel på vad Socialdemokraterna i EU gör för att skapa ett bättre Europa för alla. Vi vill fortsätta att vara en stark röst för fred, frihet och solidaritet i Europaparlamentet och samarbeta med våra systerpartier i PES för att forma EU:s framtid. Om du vill veta mer om vår politik eller komma i kontakt med oss kan du besöka vår hemsida https://sieuropaparlamentet.se/ eller följa oss på sociala medier. Tack för att du läste!