Sverigedemokraterna i EU


Sverigedemokraterna i EU: En analys av partiets politik och framgångar

Sverigedemokraterna (SD) är ett nationalistiskt och konservativt parti som har varit representerat i Europaparlamentet sedan 2014. I EU-valet 2019 fick partiet 15,3 procent av rösterna, vilket gjorde det till det tredje största i Sverige. Det var SD:s bästa resultat i ett EU-val.

I denna bloggpost ska vi analysera SD:s politik och framgångar i EU, samt diskutera vilka utmaningar och möjligheter partiet står inför i framtiden.

SD:s politik i EU

SD är kritiskt till EU:s utveckling mot en alltmer överstatlig och federal union. Partiet vill att EU ska vara ett mellanstatligt samarbete som fokuserar på handel, miljö och gränskontroll. SD vill också att Sverige ska lämna euron och återfå sin vetorätt i flera frågor.

SD är framför allt engagerat i migrationsfrågan, som partiet anser vara vår tids stora ödesfråga. Partiet vill att EU ska införa ett gemensamt gränsskydd, stoppa asylmottagandet och främja återvandring av invandrare som inte har skyddsskäl. SD vill också att Sverige ska lämna Schengensamarbetet och återinföra gränskontroller.

SD är också kritiskt till EU:s klimatpolitik, som partiet anser vara för ambitiös och kostsam. Partiet vill att Sverige ska sätta sina egna klimatmål och inte följa EU:s bindande direktiv. SD vill också att Sverige ska satsa mer på kärnkraft och mindre på förnybar energi.

SD är medlem i den högerpopulistiska och euroskeptiska partigruppen Identitet och demokrati (ID) i Europaparlamentet. ID består av 76 ledamöter från 11 länder, bland annat Frankrikes Nationell samling, Italiens Lega och Tysklands Alternativ för Tyskland. ID är den femte största partigruppen i parlamentet.

SD:s framgångar i EU

SD har lyckats profilera sig som ett tydligt alternativ till de etablerade partierna i EU-frågor, särskilt i migrationsfrågan. Partiet har också dragit nytta av det ökade missnöjet med EU bland många väljare, som upplever att unionen inte levererar på sina löften om fred, välstånd och demokrati.

SD har också skapat sig en plattform i Europaparlamentet, där partiet kan påverka lagstiftningen och debatten i vissa frågor. Partiet har också byggt upp ett nätverk med likasinnade partier i andra länder, som delar SD:s vision om ett mer nationalistiskt och suveränt Europa.

SD har dock inte haft någon avgörande roll i Europaparlamentet, eftersom partigruppen ID är relativt liten och isolerad från de större och mer inflytelserika grupperna. Partiet har heller inte lyckats få några tunga poster eller uppdrag i parlamentet, som till exempel ordförandeskap eller rapportörskap.

SD:s utmaningar och möjligheter i EU

SD står inför flera utmaningar och möjligheter i EU-samarbetet. En utmaning är att balansera sin kritiska hållning till EU med sin vilja att vara en konstruktiv aktör som kan bidra till lösningar på gemensamma problem. En annan utmaning är att hantera de interna spänningarna och skillnaderna mellan de olika partierna i ID-gruppen, som inte alltid har samma agenda eller intressen.