Centerpartiet i NATO


Vad står Centerpartiet i NATO frågan?

Centerpartiet är ett av de partier som tydligt förespråkar ett svenskt medlemskap i NATO. Partiet anser att Sverige behöver stärka sitt försvar och sin säkerhet genom att samarbeta med andra länder, särskilt våra nordiska grannar. Centerpartiet menar också att Sverige ska uttala en så kallad NATO-option, det vill säga att Sverige ska hålla öppet för att kunna ansöka om att gå med i NATO om det säkerhetspolitiska läget kräver det.

Centerpartiet har drivit frågan om en NATO-option i riksdagen och fått stöd av en majoritet av partierna. I december 2020 fattade riksdagen ett beslut om att Sverige, likt Finland, ska ha en NATO-option i sin säkerhetspolitiska linje. Centerpartiet har sedan dess krävt att regeringen ska följa riksdagens vilja och bjuda in till partisamtal om hur Sverige ska närma sig NATO. Partiet har också föreslagit att varje ny regering ska lämna en säkerhetspolitisk redogörelse till riksdagen, för att skapa en bred och tydlig säkerhetspolitik.

Centerpartiet anser att ett svenskt NATO-medlemskap skulle bidra till att höja tröskeln för en angripare och öka stabiliteten i vårt närområde. Partiet vill helst se att Sverige och Finland går med i NATO tillsammans, eftersom det militära samarbetet mellan de två länderna är mycket viktigt. Centerpartiet tror också att en svensk NATO-option skulle stärka Finlands option och underlätta för Finland att fatta ett eventuellt beslut om medlemskap.

Centerpartiet är medvetet om att det finns olika åsikter om NATO-frågan i det svenska samhället, men menar att det är viktigt att ha en öppen och saklig debatt om Sveriges säkerhet och framtid. Partiet vill informera och lyssna på medborgarna och föra en dialog med andra partier om hur Sverige bäst kan möta de utmaningar som finns i vår omvärld.