Liberalerna i NATO

Vad står Liberalerna i NATO frågan?

Liberalerna är det första riksdagspartiet som har sagt ja till ett svenskt medlemskap i NATO. De anser att Sverige inte har någon alliansfrihet idag, eftersom vi redan samarbetar med NATO på flera områden. De vill att Sverige ska kunna påverka organisationen mer genom ett medlemskap och att vi ska kunna dra nytta av de säkerhetspolitiska garantier som NATO ger sina medlemmar.

Liberalerna menar också att Sverige behöver stärka sitt försvar rejält och nå upp till NATO:s rekommenderade nivå på 2 procent av BNP till försvarsändamål. De föreslår att Sverige ska använda en beredskapskredit på 30 miljarder kronor för att snabbt köpa in materiel som behövs för försvaret, samt att vi ska genomföra en större mobiliseringsövning i år.

Liberalerna ser Rysslands krig mot Ukraina som det största hotet mot fred och frihet i Europa sedan andra världskriget. De vill att Sverige ska hjälpa Ukraina och införa starka sanktioner mot Ryssland. De anser också att Sverige hör hemma i NATO och att vi ska inleda processen för ett medlemskap så snart som möjligt.

I den här bloggposten ska jag förklara mer om Liberalernas ståndpunkt i NATO frågan och varför de anser att det är viktigt för Sveriges säkerhet och framtid. Jag ska också ta upp några av de vanligaste argumenten mot ett svenskt NATO medlemskap och bemöta dem med fakta och logik.