Moderaterna i NATO


Vad står Moderaterna i NATO frågan?

NATO är en försvarsallians som består av 30 länder som delar gemensamma värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. NATO har som mål att bevara freden och säkerheten i Europa och Nordamerika genom att försvara sina medlemmar mot yttre hot och främja internationellt samarbete.

Moderaterna är ett av de partier i Sverige som tydligt har förespråkat ett svenskt medlemskap i NATO. Moderaterna anser att Sverige skulle stärka sin säkerhet, sin förmåga och sin solidaritet genom att gå med i NATO. Moderaterna menar också att Sverige skulle kunna bidra till NATO:s gemensamma försvar och till stabiliteten i vårt närområde.

Moderaterna har drivit på för att Sverige ska ansöka om medlemskap i NATO så snart som möjligt. I maj 2022 lämnade Sverige in sin ansökan tillsammans med Finland, vilket Moderaterna välkomnade som ett historiskt steg. Moderaterna vill nu att Sverige ska sätta en hög ambitionsnivå för sitt blivande medlemskap och visa att man är en aktiv och ansvarsfull partner i NATO.

Moderaterna har flera konkreta förslag för hur Sverige kan förbereda sig för ett NATO-medlemskap och vad man kan bidra med i alliansen. Några av dessa förslag är:

– Att Sverige ska nå upp till NATO:s standard på försvarsanslag om två procent av BNP till 2025.
– Att Sverige ska delta i NATO:s stridsgrupper och incidentberedskap för att skydda våra vänner i de baltiska länderna.
– Att Sverige ska använda sin tekniska kompetens och sin avancerade försvarsindustri för att stödja NATO:s utveckling inom områden som stridsflyg, ubåtar, telekom och artificiell intelligens.
– Att Sverige ska stärka sitt civila försvar och sitt samarbete med andra nordiska och baltiska länder inom NATO.
– Att Sverige ska fortsätta att stå upp för demokratin och de mänskliga rättigheterna i världen tillsammans med sina allierade i NATO.

Moderaterna anser att ett svenskt medlemskap i NATO är det bästa sättet att möta det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa efter Rysslands aggression mot Ukraina. Moderaterna tror också att ett svenskt medlemskap i NATO skulle öka vår trovärdighet, vår inflytande och vår attraktivitet som partner på den internationella arenan.

Moderaterna vill att Sverige blir en del av den fria världens försvarsallians. Det är därför Moderaterna står på ja-sidan i NATO-frågan.