Vänsterpartiet i EU


Vänsterpartiet i EU: En kritisk och konstruktiv röst för en annan union

Vänsterpartiet är ett av de få partierna i Sverige som är kritiska till EU:s nuvarande utformning och inriktning. Vi anser att EU begränsar demokratin, prioriterar marknadens intressen framför människors och miljöns, och driver en nyliberal politik som ökar klyftorna och försvagar välfärden. Vi vill se ett annat Europa, där solidaritet, jämlikhet och hållbarhet står i centrum.

Men vår kritik mot EU innebär inte att vi struntar i vad som händer i unionen idag. Så länge vi är medlemmar kommer vi att arbeta inom EU för våra politiska mål. Vi vill vrida unionens politik åt vänster, försvara nationell självbestämmanderätt och stärka det nordiska samarbetet. Vi vill också vara en del av den europeiska vänsterrörelsen som kämpar för en social och ekologisk omställning på kontinenten.

I EU-parlamentet har Vänsterpartiet en plats sedan 1995. Sedan 2014 är Malin Björk vår enda ledamot, men hon har ett starkt stöd av vårt kansli i Bryssel och våra aktivister runt om i landet. Malin sitter i utskotten för medborgerliga fri- och rättigheter samt kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är också vice ordförande för Europeiska vänsterpartiet (EV), som är en sammanslutning av över 30 socialistiska, kommunistiska och andra rödgröna partier i Europa.

Malin har drivit flera framgångsrika kampanjer i EU-parlamentet, bland annat för en tuffare klimatpolitik, en mer human flyktingpolitik, aborträtten och andra rättigheter för kvinnor och hbtqi-personer, samt mot militariseringen och skatteflykten. Hon har också varit en stark röst för att stoppa frihandelsavtal som hotar demokratin, miljön och arbetstagarnas rättigheter.

I detta blogginlägg vill vi berätta mer om vad Vänsterpartiet gör i EU-parlamentet, vilka utmaningar vi står inför och vilka visioner vi har för framtiden. Vi vill också bjuda in dig till att engagera dig i vår verksamhet, antingen genom att bli medlem, följa oss på sociala medier eller ge en gåva. Tillsammans kan vi göra skillnad för ett annat Europa!